SIGRA

Harga OTR Daihatsu Sigra 2019

Harga Daihatsu Sigra 1.0 D MT 116.500.000
Harga Daihatsu Sigra 1.0 M MT 125.400.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 X MT 134.750.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 X AT 147.550.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 DLX MT 140.250.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 DLX AT 153.050.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 R STD MT 140.650.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 R STD AT 153.450.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 R DLX MT 144.450.000
Harga Daihatsu Sigra 1.2 R DLX AT 157.250.000
Category: